Werkwijze

We starten altijd met een individueel kennismakingsgesprek met ouders en kind/jongere, waarbij ook de leerdoelen van het kind of de jongere worden besproken. Na aanmelding starten de trainingen in kleine groepen of individueel. Het succes van de training wordt vergroot als ouders het samen doen met het kind of de jongere. Ouders zijn niet aanwezig bij de training, maar u kunt thuis met elkaar in gesprek gaan over de training, samen lezen in het werkboek en opdrachten maken. Tussendoor is er mailcontact met de ouders en 2 keer een telefonisch evaluatie, zodat ik wanneer dat gewenst is extra adviezen kan geven hoe u thuis en op school kunt omgaan met situaties. De trainingen zijn inclusief kennismakingsgesprek, bijeenkomsten, de contacten met ouders, werkboek en materialen.

Meer informatie opvragen of aanmelden kan op de volgende manieren:

  • Telefonisch: 06-48186381
  • Mail: mirjam@pauwenkracht.nl