Werkwijze

 • Aanmelding:
  Aanmelding is telefonisch of per mail mogelijk. Er is geen verwijzing van de huisarts noodzakelijk.
  Na aanmelding stuur ik een vragenlijst toe en maken we een afspraak voor een intakegesprek.
 • Intake:
  In het intakegesprek gaan we dieper in op de reden van aanmelding, de mogelijke zorgen en de verwachtingen.
 • Sessies:
  Na de intake volgen 3-5 sessies met het kind of de jongere individueel om te kijken waar het kind of de jongere zelf het meeste last van heeft, wat hij/zij zou willen en nodig heeft om de gewenste situatie te bereiken.
  Ook wordt er gekeken naar welke kwaliteiten hij/zij in huis heeft om het doel te bereiken.
 • Evaluatiegesprek:
  Na 3-5 sessies volgt een tussentijds evaluatiegesprek met elkaar om te kijken welke veranderingen er al hebben plaatsgevonden.
  Hoe ouders of andere betrokkenen het kind of de jongere het beste kunnen ondersteunen, want een positieve samenwerking met elkaar vergroot het succes van de therapie. Soms kan er nog een observatie in de klas nodig zijn of overleg met de leerkracht, huisarts of andere specialisten.
 • Sessies:
  Na het evaluatiegesprek volgen er 3-5 sessies tot het kind of de jongere zijn of haar doel bereikt heeft.
  Hoeveel sessie een ieder nodig heeft hangt af van het soort klacht, de wens, het tempo van het kind en de steun van zijn omgeving.
  Gemiddeld kan een kind in 5-15 sessies zijn eigen kracht (her)ontdekken en zijn of haar klacht oplossen.
  Het kind geeft vaak zelf aan wanneer het tijd is om af te ronden.
 • Eindgesprek:
  We sluiten af met een eindgesprek.
  Natuurlijk is het mogelijk om na het afronden van het traject later weer contact op te nemen bij een nieuwe vraag.