Hoe?

Ieder kind is uniek
Als kinder- en jeugdtherapeut ga ik open en nieuwsgierig kennismaken met het kind of de jongere. Zo ontstaat er vertrouwen en kunnen kinderen of jongeren laten zien wie ze zijn. In de therapie sluit ik aan bij de belevingswereld van het kind of de jongere. Hierin richt ik me zowel op de binnenwereld (wat denkt, voelt, ervaart hij/zij van binnen) als op de buitenwereld (gezin, familie, school en omgeving) van het kind of de jongere. Dit gebeurt door middel van technieken en materialen, die aansluiten bij wat het kind of de jongere leuk vind. Deze technieken worden ingezet om de doelen van het kind of de jongere te behalen. Elk traject is maatwerk, omdat er samen gezocht wordt naar de unieke benadering die bij het kind of de jongere past.

Eigen Pauwenkracht
Uitgangspunt in de therapie is dat het kind of de jongere vanuit eigen kracht het beste weet wat werkt om zijn klacht op te lossen. Hij/zij heeft de antwoorden in zichzelf. Samen met het kind of de jongere ga ik op ontdekkingsreis om te ondersteunen bij het vinden van de eigen antwoorden en oplossingen. Hierbij ga ik uit van de kracht van ieder kind of jongere. Wanneer je vanuit je eigen (pauwen)kracht problemen leert oplossen, groei je in je ontwikkeling en daarmee groeit ook het zelfvertrouwen.

Ontdekkingsreis
Samen gaan we op zoek naar wat hij/zij nodig heeft om zich weer fijn te voelen. Als therapeut ondersteun ik daarbij door gebruik te maken van onder andere therapeutische spellen, tekenen, verhalen (metaforen), ontspanningsoefeningen, muziek, oplossingsgerichte interventies, cognitieve gedragstherapie. Tijdens de therapie gaan we op zoek naar wat er onder de klacht ligt. Bij het zoeken naar eigen antwoorden en oplossingen staan de eigen krachten, talenten en interesses van het kind of de jongere centraal. Hij/zij heeft de hulpbronnen al in zich om zijn of haar probleem op te lossen, deze moeten alleen vaak nog ontdekt worden. De therapeutische interventies die ik toe pas, kunnen een verandering teweeg brengen in de binnenwereld van het kind of de jongere en spreken het zelfhelend vermogen van het kind aan.

Doel
Doel van de therapie is onder andere het zelfvertrouwen te vergroten. Waar ligt de kracht van het kind of de jongere? Welke talenten heeft hij/zij in huis? Waar wordt hij/zij enthousiast van? Het kind of de jongere wordt tijdens de therapie bewust gemaakt van al zijn unieke kwaliteiten, talenten en eigenschappen die het al bezit. Daarmee wordt het zelfvertrouwen vergroot. Door dit nog meer te versterken, is het kind of de jongere zelf in staat om verandering aan te brengen. Wanneer een kind of jongere voldoende vertrouwen in zichzelf heeft, voelt het zich krachtiger en kan het problemen zelf beter aan.

Eigen wijze
Iedereen doorloopt de therapie op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Ieder kiest zijn eigen materiaal om te laten zien wat er zich afspeelt in zijn binnenwereld. De een praat liever, de ander laat het in zijn spel zien of tijdens het tekenen. In de praktijkruimte is om die reden van alles te vinden. Hierin is het belangrijk dat niks moet en bijna alles mag en kan. Kinderen en jongeren kunnen zichzelf ontdekken en laten zien, waardoor de sessies vooral als leuk en positief worden ervaren.