Integratieve kinder- en jeugdtherapie

Wat is integretieve therapie?
Integratieve kinder- en jeugdtherapie is een positieve, kortdurende en effectieve vorm van therapie aan kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Hierbij staat het kind of de jongere centraal en niet een bepaalde methodiek. Het integratieve karakter van de therapie uit zich in de totaalbenadering van het kind. Alles (gedrag, gedachten, gevoelens, omgeving etc) is onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloed elkaar. Een klacht op het ene gebied, heeft dus ook altijd invloed op de andere gebieden. Als therapeut kijk ik dus altijd naar het gehele kind en beperk ik me niet tot slechts 1 gebied.

Pauwenkracht
De therapeut gaat er tijdens de therapie vanuit dat elk kind een goede reden heeft om te doen zoals hij doet. De grondgedachte vanuit de therapie is dat het kind bewust of onbewust weet waar het last van heeft en wat het nodig heeft om zijn probleem op te lossen. Er wordt gewerkt vanuit de eigen kracht van het kind. Het kind wordt gezien als de deskundige over zichzelf en heeft de mogelijkheden om het probleem op te lossen al in zichzelf. Wanneer een kind vanuit zijn eigen (pauwen)kracht problemen leert oplossen, groeit hij in zijn ontwikkeling. Daarmee krijgt hij ook meer zelfvertrouwen om in de toekomst problemen zelf op te kunnen lossen.

Ieder kind is uniek
Elk traject binnen integratieve therapie is maatwerk, doordat er samen met het kind wordt gekeken naar welke unieke benadering bij het kind past. Dit is voor ieder kind anders en elk kind kan op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo ontdekken wat er nodig is om zich weer fijn te voelen.