Welkom bij Praktijk Pauwenkracht

Voor wie?
Iedereen kan het weleens moeilijk hebben en niet lekker in zijn vel zitten. Je kunt je dan weleens onzeker, (faal)angstig, boos, overgevoelig, druk, onbegrepen, in de war, verdrietig en alleen voelen. Hierdoor kun je je ook anders gaan gedragen. De een wordt heel stil, de ander heel druk. Dat is voor iedereen anders. Meestal kom je er vanzelf weer overheen. Soms lukt dit niet en is hulp van buitenaf nodig. Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie bij Praktijk Pauwenkracht kan kinderen, jongeren en hun ouders bij veel klachten helpen om anders naar het probleem te kijken en om zelf weer de touwtjes in handen te nemen. Wanneer je kunt zien welke mogelijkheden en keuzes je hebt, geeft dat weer zelfvertrouwen en kracht om in het vervolg weer zelf problemen op te kunnen lossen.

Therapie
Praktijk Pauwenkracht biedt kortdurende integratieve therapie aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, die aansluit bij de belevingswereld van het kind of de jongere. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei verschillende therapievormen, waaronder (fantasie)spel, tekenen, muziek, gesprekken, talenten ontdekken en oefeningen. Samen ontdekken we waar je last van hebt en vooral wat je er aan kunt doen. Soms is een probleem zo opgelost en soms duurt het wat langer. Je leert beter begrijpen wat je zelf kunt doen aan de situatie. Daardoor groeit je zelfvertrouwen en voel je je krachtiger. Ouders en anderen in de omgeving van het kind of de jongere worden nauw betrokken bij de therapie, zodat zij zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de behoefte van het kind of de jongere.

Training
Naast kortdurende integratieve kinder- en jeugdtherapie worden binnen Praktijk Pauwenkracht ook trainingen aangeboden op het gebied van weerbaarheid en faalangst. Hierbij leren kinderen en jongeren op een andere manier te denken, ontspannen, relativeren en met meer zelfvertrouwen de wereld tegemoet gaan. Deze trainingen kunnen zowel indvidueel als in kleine groepjes gevolgd worden.

Praktijk Pauwenkracht; zodat je vol kracht en vertrouwen weer kunt stralen...zo trots als een pauw!

Therapie

Voor wie is integratieve kinder- en jeugdtherapie?
Hoe wordt de therapie ingezet?
Hoe ziet de werkwijze eruit?

Training

Voor wie is de training?
Hoe ziet de training eruit?
Welke trainingen zijn er?